دومین همایش شناخت رشته های دانشگاهی با عنوان «آینده ام..» با همکاری دانشگاه گیلان و موسسه نوآوری و فناوری مارلیک ۱۸ الی ۲۰ مرداد ۹۳ در تالار دانشگاه گیلان برگزار شد

دومین همایش شناخت رشته های دانشگاهی با عنوان آینده ام با همکاری دانشگاه گیلان و موسسه نوآوری و فناوری مارلیک ۱۸ الی ۲۰ مرداد در دانشگاه گیلان برگزار شد. دومین همایش شناخت رشته های دانشگاهی با عنوان «آیندام» به مناسبت گردآوری قشر